Declaració d'accessibilitat

PEDRO AGÜERA LLINÀS s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web  https://agueragrafic.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

La detecció automàtica d’errades no funciona en determinats casos [requisit número 9.3.3.1 Identificació d’errades, d’UNE-EN 301 549:2022].

El suggeriment davant d’errors no funciona en determinats casos [requisit número 9.3.3.3 Suggeriment davant d’errors, d’UNE-EN 301 549:2022].


Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 20 doctubre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Última revisión de la declaración: 26 de octubre de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
A través de les vies següents:

Correu electrònic: pedro@agueragrafic.com
Telèfons: +34 690 624 034
Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades per PEDRO AGÜERA LLINÀS.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits

La reclamació es pot presentar a través del formulari disponible a la pàgina de contacte del mateix lloc web.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per PEDRO AGÜERA LLINÀS.

Contingut opcional

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301-549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

La darrera revisió de l’accessibilitat s’ha fet l’octubre del 2023.

El lloc web està optimitzat per a les darreres versions vigents de Firefox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.